מרכז בריאות הנפש באר-שבע -

טקסט מערכת 1122208-6401401
כתובת: הצדיק מירושלים 2, באר שבע. טלפון: 08-6401401 פקס: 08-6401622